એક પ્રશ્ન છે? અમને ક callલ કરો:+ 86-13256715179

બીઅર

 • Can beer 330ml

  બીયર 330 મિલી

  બીઅર 330 એમએલ આલ્કોહોલ રેંજ: 2.5% વોલ - 8.0% વોલ બીઅરનો પ્રકાર: લagerજર બીઅર, ઘઉં બીઅર, સ્ટoutટ બીઅર, ફ્રૂટ બીઅર પાસ થયેલ આઇએસઓ, એચએસીસીપી સર્ટિફિકેટ OEM સ્વીકૃત વોલ્યુમ કરી શકે છે: કાર્ટન દીઠ 330 એમએલ / 500 એમએલ 24 કેન પેસ્ટ્યુરાઇઝ્ડ બીઅર 365 દિવસ શેલ્ફ જીવન આલ્કોહોલિક પીણું બીઅર  
 • Can beer 500ml

  બિઅર 500 મિલી

  500 મિલિગ્રામ આલ્કોહોલ રેન્જ બિયર કરી શકો છો: 2.5% વોલ - 8.0% વોલ બીઅરનો પ્રકાર: લagerર બીઅર, ઘઉં બીઅર, સ્ટoutટ બીઅર, ફ્ર Beટ બીઅર પાસ થયેલ આઇએસઓ, એચએસીસીપી સર્ટિફિકેટ OEM સ્વીકૃત વોલ્યુમ ક canન કરી શકે છે: કાર્ટન દીઠ 330 એમએલ / 500 એમએલ 24 કેન પેસ્ટ્યુરાઇઝ્ડ બીઅર 365 દિવસ શેલ્ફ જીવન આલ્કોહોલિક પીણું બીઅર  
 • Lager beer 330ml & 500ml

  લિયર બિઅર 330 એમએલ અને 500 એમએલ

  500 મિલિગ્રામ આલ્કોહોલ રેન્જ બિયર કરી શકો છો: 2.5% વોલ - 8.0% વોલ બીઅરનો પ્રકાર: લagerર બીઅર, ઘઉં બીઅર, સ્ટoutટ બીઅર, ફ્ર Beટ બીઅર પાસ થયેલ આઇએસઓ, એચએસીસીપી સર્ટિફિકેટ OEM સ્વીકૃત વોલ્યુમ ક canન કરી શકે છે: કાર્ટન દીઠ 330 એમએલ / 500 એમએલ 24 કેન પેસ્ટ્યુરાઇઝ્ડ બીઅર 365 દિવસ શેલ્ફ જીવન આલ્કોહોલિક પીણું બીઅર  
 • Wheat beer 330ml & 500ml

  ઘઉંની બિઅર 330 એમએલ અને 500 એમએલ

  ઘઉંની બિઅર 330 એમએલ અને 500 એમએલ આલ્કોહોલ રેન્જ: 2.5% વોલ્યુમ - 8.0% વોલ્ટ બીઅરનો પ્રકાર: લેજર બીઅર, ઘઉં બીઅર, સ્ટoutટ બીઅર, ફ્રૂટ બીઅર પાસ થયેલ આઇએસઓ, એચએસીસીપી સર્ટિફિકેટ OEM સ્વીકૃત વોલ્યુમ ક 3ન: 330 એમએલ / 500 એમએલ 24 કેન દીઠ પેસ્ટ્યુરાઇઝ્ડ બીઅર 365 ડેઝ શેલ્ફ લાઇફ આલ્કોહોલિક બેવરેજ બીઅર  
 • Stout beer 330ml & 500ml

  સ્ટoutટ બિયર 330 એમએલ અને 500 એમએલ

  સ્ટoutટ બિયર 330 એમએલ અને 500 એમએલ આલ્કોહોલ રેન્જ: 2.5% વોલ્યુમ - 8.0% વ volલ બીઅરનો પ્રકાર: લagerગર બીઅર, ઘઉં બીઅર, સ્ટoutટ બીઅર, ફ્રruitટ બીઅર પાસ કરેલ આઇએસઓ, એચએસીસીપી સર્ટિફિકેટ OEM સ્વીકૃત વોલ્યુમ ક canન કરી શકે છે: 330 એમએલ / 500 એમએલ 24 કેન દીઠ પેસ્ટ્યુરાઇઝ્ડ બીઅર 365 ડેઝ શેલ્ફ લાઇફ આલ્કોહોલિક બેવરેજ બીઅર